ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

ทดสอบบทความโพสต์จากหน่วยงาน

ทดสอบการโพสต์บทความประเภท ความรู้ทั่วไป โดยมี toxonomy 2 อย่างให้เลือกคือ ประเภทของบทความ และกลุ่มงาน/แผนก