นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: