นพ.วรากร เชิดจิระพงษ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มงาน/แผนก: