นพ.สวัสดิ์ โล่วรพงศ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ ปี 2530
กลุ่มงาน/แผนก: