นพ.นิลพันธุ์ นิลสุ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537
กลุ่มงาน/แผนก: