นพ.สุพจน์ หลายวัฒนไพศาล ( Tel 0955467033 )
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก และ มะเร็งเต้านม
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี ปี 2542
กลุ่มงาน/แผนก: