นพ.วัฒนา สุขอวยไชย
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมประสาท(ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี ปี 2543 (รามา รุ่นที่ 30)
กลุ่มงาน/แผนก: