พญ.อรอุมา ประสงค์สำเร็จ
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
จิตแพทย์
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี
กลุ่มงาน/แผนก: