นพ.สิทธิพันธุ์ มาลีพันธุ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมประสาท(ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี พศ. ๒๕๔๒ (แพทย์จุฬารุ่น ๔๙),วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ (จุฬา) ปี ๒๕๔๘
กลุ่มงาน/แผนก: