นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สาขา: 
ศัลยกรรมประสาท(ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี พศ. ๒๕๓๒ (แพทย์จุฬารุ่น ๓๙),วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ ปี ๒๕๔๒ (จุฬา)
กลุ่มงาน/แผนก: