พญ.ศิริรุ่ง ธีระวงศ์เสรี
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา: 
วิสัญญีวิทยา
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: