นพ.ลิขิต รังพงษ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี 2534 (แพทย์จุฬา รุ่นที่ 41),วุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป(จุฬา)
กลุ่มงาน/แผนก: