นพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
สาขา: 
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป(ศิริราช)
กลุ่มงาน/แผนก: