พญ.พรรณทิพย์ เศรษฐะทัตต์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
กุมารแพทย์
กลุ่มงาน/แผนก: