พญ.จิรภา สุรเบญจวงศ์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
จิตแพทย์
กลุ่มงาน/แผนก: