นพ.กีรติพล เวียงพล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: