นพ.สุภเกติ์ สุรเบญจวงศ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมทั่วไป
กลุ่มงาน/แผนก: