พญ.ศศิรดา แตงจวง
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
วิสัญญีวิทยา
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต มช.
กลุ่มงาน/แผนก: