นพ.ฉัตรชัย ธีระสุต
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต