นพ.วิชชุ ลัทธิวงศกร
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมประสาท(ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬา
กลุ่มงาน/แผนก: