พญ.จุฑาลักษณ์ กริ่มวงษ์รัตน์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
วิสัญญีวิทยา
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาิวิทยาลัยขอนแก่น ปี
กลุ่มงาน/แผนก: