พญ.ภัสรี อิทธิอภิรักษ์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สาขา: 
วิสัญญีวิทยา
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี
กลุ่มงาน/แผนก: