พญ.แก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
วิสัญญีวิทยา
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี
กลุ่มงาน/แผนก: