นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต