เอกสารต่างๆสำหรับดาวน์โหลด สามารถเรียงลำดับตามชื่อ,ประเภท,วันที่โพสต์ โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการให้เรียงตามนั้น

เรื่อง คำอธิบาย ประเภท Post date
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 27 Mar 2017
แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายเอกสาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 27 Mar 2017
แบบฟอร์มขอย้ายออกจากบ้านพักโรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 27 Mar 2017
แบบฟอร์มแจ้งบิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตรเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป 27 Mar 2017
แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดกล้องวงจรปิด กลุ่มงานบริหารทั่วไป 27 Mar 2017
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์พยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 22 Mar 2017

Pages