พญ.นิรมล สุกาญจนไพร
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
กุมารศัลยศาสตร์
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น
กลุ่มงาน/แผนก: