พญ.นฤวรรณ พิริยะบรรจง
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
กลุ่มงาน/แผนก: