นพ.ภาวัต ภูเสตวงษ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
จักษุวิทยา
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
กลุ่มงาน/แผนก: