นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
กลุ่มงาน/แผนก: